สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

29 ส.ค. 2565 เวลา 08:59 น. 0 323

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย สสอค วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ ศ 2565 ท่านชัยชาญ ปัญญาพวก น้องภาวิณี และประธาน เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ เข้าประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมฌาป

^