สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ปี 2566
รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ปี 2566

07 เม.ย. 2566 เวลา 15:08 น. 0 721

รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบชิงทุนการศึกษา"ยอดปัญญา สามัญศึกษาเพชรบูรณ์"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบชิงทุนการศึกษา"ยอดปัญญา สามัญศึกษาเพชรบูรณ์"

09 มี.ค. 2566 เวลา 15:33 น. 0 858

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบชิงทุนการศึกษา ยอดปัญญา สามัญศึกษาเพชรบูรณ์

การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา”ยอดปัญญา สามัญศึกษาเพชรบูรณ์”
การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา”ยอดปัญญา สามัญศึกษาเพชรบูรณ์”

20 ก.พ. 2566 เวลา 11:07 น. 0 588

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด มีนโยบายในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ รวมไปถึงบุตรสมาชิกของสหกรณ์ ในการสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก จึงได้จัดโครงการสอบชิงทุนการศึกษา แก่บุตรสมาชิกของสหกรณ์ “ยอดปัญญา สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2565

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสมาคมฯ (สส.ชสน.)
การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสมาคมฯ (สส.ชสน.)

03 ก.พ. 2566 เวลา 14:04 น. 0 239

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ สส ชสน ได้จัดทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท จำนวน 1 ทุน ให้ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ประจำปี 2566
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ประจำปี 2566

07 พ.ย. 2565 เวลา 03:35 น. 0 275

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ประจำปี 2566 ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ชุดที่ 28 ได้บริหารงานสหกรณ์ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นเวล

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2566-2567
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2566-2567

07 พ.ย. 2565 เวลา 03:28 น. 0 166

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2566 2567 ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ชุดที่ 28 จะหมดวาระตามปีบัญชี 2565 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เรื่อง สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เรื่อง สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

29 ต.ค. 2565 เวลา 11:56 น. 0 169

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เรื่อง สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด มีความประสงค์สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จึงประกาศหาผู้เสนอราคาตรวจสอบบั

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

29 ส.ค. 2565 เวลา 08:59 น. 0 324

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย สสอค วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ ศ 2565 ท่านชัยชาญ ปัญญาพวก น้องภาวิณี และประธาน เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ เข้าประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมฌาป

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด วันที่ 25 สิงหาคม 2565

29 ส.ค. 2565 เวลา 08:55 น. 0 190

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

^